Учесници

Вера Ровчанин Орловић
Дипломирани правник, са положеним правосудним испитом

У Министарству сам од 2003. године и радно сам била ангажована на половима:

Начелника Одељења за координацију у Сектору туристичке инспекције;

Начелника Одељењa за  правне послове и категоризацију у Сектору за туризам;

Шеф Одсека за нормативне послове и  хармонизацију прописа у Сектору за нормативне, управне и послове европских интеграција.

Сада сам распоређена на радном месту Руководиоца Групе за  правне послове у области туризма, у звању вишег саветника у Сектору за туризам.

 

Тренутно, као стручњак из предметне области туризма и угоститељства,  претежно радим на пословима нормативе из области туризма, на унапређења законодавне регулативе  као и  на процесу усаглашавања домаћих прописа са прописима ЕУ.

10. Туристички форум

Региструјте се!

Бања Ковиљача • 8 - 11 мај